Over mij

Ik kwam er achter dat ik meer wilde dan alleen het verzorgen van gebitten.

Want je kunt het gebit niet los zien van de mens die in de stoel ligt. Iedereen is anders, leeft anders en het gebit toont daar de weerslag van. Zo ontstond mijn missie om mondgezondheid te koppelen aan lichaam en geest.

Langzaam groeide het besef

Ik deed als mondhygiënist veel ervaring op in verschillende banen, binnen verschillende organisaties. Waar ik ook werkte, ik zag dat medische bedrijven hun eigen wensen en routine meer en meer centraal stelden in plaats van de patiënt. Een dergelijk keurslijf stond een persoonlijke behandeling in de weg. Ik kon niet kennismaken met de mens achter de mond. Zo bleef de (medische) achtergrond vaak onderbelicht. Het besef groeide, dat juist deze persoonlijke omstandigheden van grote invloed zijn op een goed resultaat. Hier kon voor de patiënt winst worden behaald.

Dus besloot ik het roer helemaal om te gooien

Ik wilde werken mèt en vóór mijn patiënten. Dus moest ik weten wie er in mijn stoel lag, wat zijn of haar wensen waren, welke achtergrond iemand had, maar ook welke overtuigingen, etc. Ik wilde bouwen aan een goede gezondheid met de mond als uitgangspunt. En zeer belangrijk voor mij, ik wilde mijn patiënten zien als een geheel. Een mens compleet met mond, lichaam en geest.

Zo ontstond mijn eigen mondhygiëne praktijk

Ik wilde anders met mondzorg omgaan. Ik wilde mijn kennis en ervaring bundelen en de gelegenheid creëren, dat ik vanuit de mond het hele systeem kon observeren. Natuurlijk met respect en toewijding en alles wat erbij hoort. Zo ontwikkelde ik een passende behandelwijze, waarbij ik rekening kan houden met de verschillen, die ieder persoon juist zo uniek maakt.

Zo kwam alles samen

mijn medische kennis dankzij mijn werk in de ziekenhuizen en mijn ervaring als docent, om met liefde, toewijding en respect mensen te coachen naar een gezonde mond.
Ik wilde de mens als een geheel behandelen. Mijn patiënt centraal stellen, dus rekening houden met mogelijke ziekte, wensen, beperkingen, overtuigingen, cultuur, taal, mentale staat van zijn en privéleven. Al deze zaken maken de patiënt in mijn stoel, zo uniek.

Ik wil...

  • Maatwerk geven, met respect voor protocollen, zonder dat dit aanvoelt als een knellend, onpersoonlijk keurslijf.
  • Niets opleggen, maar samenwerken. Ik kijk op een andere manier naar mijn patiënten.
  • Kunnen meebewegen met de wensen van mijn patiënten en inzicht krijgen in wie ik behandel.
  • Dat het besef groeit, dat een gebit niet een verzameling is van tanden en kiezen, maar onderdeel vormt van een groter geheel. Namelijk van die mens die in de stoel ligt. Want alles hangt met elkaar samen. Een slecht gebit kan problemen opleveren op sociaal vlak (een nare adem), fysiek vlak ( diabetes, hartproblemen, complicaties bij de zwangerschap) en uiteindelijk ook op mentaal vlak ( vroege dementie, eenzaamheid).
  • Mensen helpen hun wensen op het gebied van mondgezondheid waar te maken en hen laten stralen. Dat doe ik door de verbinding te maken mond-lichaam-geest.

Wat mij typeert:

  • Ik maak makkelijk contact met jou en luister goed naar je. Mijn behandeling is zo nooit standaard, maar sluit naadloos aan bij jouw behoeften en wensen
  • De mond staat uiteraard centraal in mijn behandeling. Dat is ook de reden waarom je hier bent. Maar, die behandeling zet ik tegelijk in om jouw gezondheid te versterken en je uitstraling krachtiger te maken. Ik zoek de verbinding mond-lichaam-geest.
  • Ik houd van openheid, humor en gezelligheid. Dat ervaar je bij binnenkomst, maar zeker ook tijdens mijn behandelingen.

maak een afspraak en ervaar hoe ik werk en wie ik ben

Maak vrijblijvend een afspraak!

Neem vrijblijvend contact op met Mariëlle Alders.